Bruce Gibson

Bruce Gibson

房地产业者®
CENTURY 21 In Town Realty
 • 604-889-9016
 • 604-685-5951
 • 604-685-2807
与我联络
当雇用我的房地产买卖服务时,敬请垂询您如何能够获得航空里程累积计划 (AIR MILES®) 的奖励里程。

欢迎来到我的网站

作为21世纪®的房地产专业人士,我会充分利用我在房地产市场的专业知识,结合当今最具盛名的21世纪地产公司的实力,鼎立为您提供最优质的服务。

请让我来帮助您找到您的梦想家园吧 -- 在您最理想的区域,以最适合您的价格。您若有物业需要出售,我也会利用我的专业能力,帮助您以最好的价格尽快售出。

我期待着为您效力的机会!

用户自定义1

专长

社区参与

专业兴趣

学历

个人简介

个人兴趣

专业背景

课程

 • CENTURY 21 Global Referral Specialist
 • ProPower 21

CENTURY 21® 奖项

 • 2017 - Masters Silver
 • 2015 - Masters Silver
 • 2014 - Masters Silver
 • 2012 - Masters Ruby
 • 2009 - Masters Ruby
 • 2007 - Masters Ruby
 • 2006 - Masters Silver
 • 2005 - Masters Ruby
 • 2004 - Masters Ruby
 • 2003 - Masters Emerald
 • 2002 - Masters Silver
 • 2001 - Masters Silver

语言

 • 南非荷兰语
 • 埃塞俄比亚语
 • 阿拉伯语
 • 亚美尼亚语
 • 孟加拉语
 • 波朗语
 • 保加利亚语
 • 柬埔寨语
 • 广东话
 • 汉语
 • 克罗地亚语
 • 捷克斯洛伐克语
 • 丹麦语
 • 达里语
 • 荷兰语
 • 英语
 • 伊朗语
 • 菲律宾语
 • 芬兰语
 • 法语
 • 德语
 • 希腊语
 • 古吉拉特语
 • 客家语
 • 希伯来语
 • 印地语
 • 苗语
 • 匈牙利语
 • 冰岛语
 • 伊洛卡诺语
 • 印度尼西亚语
 • 意大利语
 • 日语
 • 韩国语
 • 老挝语
 • 马其顿与语
 • 马来语
 • 普通话
 • 马拉塔语
 • 挪威语
 • 波斯语
 • 波兰语
 • 葡萄牙语
 • 旁遮普语
 • 罗马尼亚语
 • 俄语
 • 塞尔维亚语
 • 手语
 • 僧伽羅語
 • 斯洛伐克语
 • 西班牙语
 • 瑞典语
 • 塔加拉族语
 • 台语
 • 泰米尔语
 • 他加禄文
 • 泰国语
 • 台山话
 • 土耳其语
 • 乌克兰语
 • 乌尔都语
 • 越南语
 • 意第绪语
 • 约鲁巴语

用户自定义2