Carole Baillargeon

Carole Baillargeon

Courtier
CENTURY 21 Immo-Plus
 • 514-912-5343
 • 514-990-4666 ext 417
 • 866-921-1121 ext 417
 • 514-933-1221
 • 514-933-1251
 • 1980 Rue Notre-Dame Ouest
  Montréal, QC H3J 1M8
与我联络

欢迎来到我的网站

作为21世纪®的房地产专业人士,我会充分利用我在房地产市场的专业知识,结合当今最具盛名的21世纪地产公司的实力,鼎立为您提供最优质的服务。

请让我来帮助您找到您的梦想家园吧 -- 在您最理想的区域,以最适合您的价格。您若有物业需要出售,我也会利用我的专业能力,帮助您以最好的价格尽快售出。

我期待着为您效力的机会!

CENTURY 21® 奖项

 • 2017 - Masters Ruby
 • 2016 - Masters Ruby
 • 2015 - Masters Emerald
 • 2014 - Masters Silver
 • 2013 - 10-Year CENTURION® Producer
 • 2013 - CENTURION® Producer
 • 2012 - CENTURION® Producer
 • 2011 - CENTURION® Producer
 • 2010 - Masters Ruby
 • 2009 - CENTURION® Producer
 • 2008 - CENTURION® Producer
 • 2007 - CENTURION® Honor Society
 • 2007 - CENTURION® Producer
 • 2007 - Masters Hall of Fame
 • 2006 - CENTURION® Producer
 • 2005 - CENTURION® Producer
 • 2004 - CENTURION® Producer
 • 2003 - CENTURION® Producer
 • 2002 - Masters Diamond
 • 2001 - Masters Emerald
 • 2000 - Masters Club

语言

 • 英语
 • 法语
当雇用我的房地产买卖服务时,敬请垂询您如何能够获得航空里程累积计划 (AIR MILES®) 的奖励里程。