Cynthia Bentley

Cynthia Bentley

个人房地产公司
CENTURY 21 Lakeside Realty Ltd.
 • 250-955-2256
 • 866-955-2256
 • 250-955-2256
 • 250-320-6669
 • 250-955-0307
 • 250-955-0308
 • 3871 Squilax-Anglemont Hwy
  Scotch Creek, BC V0E 1M5
与我联络

欢迎来到我的网站

作为21世纪®的房地产专业人士,我会充分利用我在房地产市场的专业知识,结合当今最具盛名的21世纪地产公司的实力,鼎立为您提供最优质的服务。

请让我来帮助您找到您的梦想家园吧 -- 在您最理想的区域,以最适合您的价格。您若有物业需要出售,我也会利用我的专业能力,帮助您以最好的价格尽快售出。

我期待着为您效力的机会!

专业背景

专业兴趣

专长

社区参与

CENTURY 21® 奖项

 • 2018 - CENTURION® Producer
 • 2017 - #72 Individual by Units in Canada
 • 2017 - CENTURION® Producer
 • 2016 - #61 Individual by Units in Canada
 • 2016 - CENTURION® Producer
 • 2016 - Masters Hall of Fame
 • 2015 - #55 Individual by Units in Canada
 • 2015 - CENTURION® Producer
 • 2014 - #43 Individual by Units in Canada
 • 2014 - CENTURION® Producer
 • 2013 - CENTURION® Producer
 • 2012 - CENTURION® Producer
 • 2011 - Masters Ruby
 • 2008 - Masters Emerald
 • 2007 - CENTURION® Producer
 • 2006 - Masters Emerald

学历

用户自定义1

个人简介

个人兴趣

用户自定义2

当雇用我的房地产买卖服务时,敬请垂询您如何能够获得航空里程累积计划 (AIR MILES®) 的奖励里程。