Jason Harding

Jason Harding

Courtier immobilier
CENTURY 21 Élite
 • 819-213-3343
 • 819-607-6888
 • 393 Montée de la Source
  Cantley, QC J8V 0J2
与我联络

CENTURY 21® 奖项

 • 2014 - CENTURION® Honor Society
 • 2014 - CENTURION® Producer
 • 2013 - #69 Individual by Units in Canada
 • 2013 - CENTURION® Producer
 • 2012 - #67 Individual by Units in Canada
 • 2012 - CENTURION® Producer
 • 2011 - #61 Individual by Units in Canada
 • 2011 - CENTURION® Producer
 • 2010 - CENTURION® Producer
 • 2009 - Masters Silver

语言

 • 英语
 • 法语

欢迎来到我的网站

作为21世纪®的房地产专业人士,我会充分利用我在房地产市场的专业知识,结合当今最具盛名的21世纪地产公司的实力,鼎立为您提供最优质的服务。

请让我来帮助您找到您的梦想家园吧 -- 在您最理想的区域,以最适合您的价格。您若有物业需要出售,我也会利用我的专业能力,帮助您以最好的价格尽快售出。

我期待着为您效力的机会!

专业背景

当雇用我的房地产买卖服务时,敬请垂询您如何能够获得航空里程累积计划 (AIR MILES®) 的奖励里程。

专业兴趣

专长

用户自定义1

学历