Perry Wong

Perry Wong

Courtier immobilier
CENTURY 21 Premier Choix
 • 418-655-0913
 • 418-658-5856
 • 418-657-8585
 • 418-657-2408
与我联络

欢迎来到我的网站

作为21世纪®的房地产专业人士,我会充分利用我在房地产市场的专业知识,结合当今最具盛名的21世纪地产公司的实力,鼎立为您提供最优质的服务。

请让我来帮助您找到您的梦想家园吧 -- 在您最理想的区域,以最适合您的价格。您若有物业需要出售,我也会利用我的专业能力,帮助您以最好的价格尽快售出。

我期待着为您效力的机会!

个人简介

用户自定义2

用户自定义1

CENTURY 21® 奖项

 • 2017 - #45 Individual by Production in Canada
 • 2017 - DOUBLE CENTURION® Office
 • 2016 - #47 Individual by Production in Canada
 • 2016 - DOUBLE CENTURION® Office
 • 2015 - 10-Year CENTURION® Producer
 • 2015 - CENTURION® Producer
 • 2014 - #19 Individual by Production in Canada
 • 2014 - DOUBLE CENTURION® Office
 • 2013 - #39 Individual by Production in Canada
 • 2013 - DOUBLE CENTURION® Office
 • 2012 - #20 Individual by Production in Canada
 • 2012 - #39 Individual by Units in Canada
 • 2012 - GRAND CENTURION® Producer
 • 2012 - Masters Hall of Fame
 • 2011 - Masters Silver
 • 2010 - #12 Individual by Production in Canada
 • 2010 - GRAND CENTURION® Producer
 • 2009 - #16 Individual by Production in Canada
 • 2009 - CENTURION® Honor Society
 • 2009 - DOUBLE CENTURION® Office
 • 2008 - DOUBLE CENTURION® Office
 • 2007 - CENTURION® Producer
 • 2006 - CENTURION® Producer
 • 2005 - CENTURION® Producer
当雇用我的房地产买卖服务时,敬请垂询您如何能够获得航空里程累积计划 (AIR MILES®) 的奖励里程。

语言

 • 英语
 • 法语

社区参与

学历

个人兴趣