Rajpal Singh

Rajpal Singh

经纪人
CENTURY 21 Associates Inc., Brokerage*
 • 416-525-2436
 • 905-279-8888
 • 905-361-1333
 • 103 - 200 Matheson Blvd. W
  Mississauga, ON L5R 3L7
与我联络

欢迎来到我的网站

作为21世纪®的房地产专业人士,我会充分利用我在房地产市场的专业知识,结合当今最具盛名的21世纪地产公司的实力,鼎立为您提供最优质的服务。

请让我来帮助您找到您的梦想家园吧 -- 在您最理想的区域,以最适合您的价格。您若有物业需要出售,我也会利用我的专业能力,帮助您以最好的价格尽快售出。

我期待着为您效力的机会!

CENTURY 21® 奖项

* Awards Criteria
 • 2018 - Masters Silver
 • 2017 - CENTURION® Producer
 • 2016 - Masters Emerald
 • 2015 - CENTURION® Producer
 • 2014 - Masters Ruby
 • 2013 - Masters Ruby
 • 2012 - Masters Ruby
 • 2011 - Masters Diamond
 • 2010 - Masters Ruby
 • 2009 - Masters Silver
 • 2008 - Masters Ruby
 • 2007 - Masters Ruby
 • 2006 - Masters Ruby
 • 2005 - Masters Silver
 • 2004 - Masters Ruby
 • 2003 - Masters Silver
 • 2002 - Masters Silver
 • 2000 - Masters Silver Club

专业背景

专业兴趣

学历

个人简介

社区参与

个人兴趣

语言

 • 孟加拉语
 • 英语
 • 印地语
 • 旁遮普语
 • 乌尔都语
当雇用我的房地产买卖服务时,敬请垂询您如何能够获得航空里程累积计划 (AIR MILES®) 的奖励里程。