Sally Jia

Sally Jia

销售代表
CENTURY 21 First Canadian Corp., Brokerage*
  • 226-980-8886
  • 519-673-3390
  • 519-673-6789
与我联络

自我介绍及服务范围

                                                                                                 

资深金牌地产经纪  

  连续多年杰出销售世纪大奖  

  连续多年最大公司前10名

投资人夜话访谈(一)

投资人夜话访谈(二)

我爱伦敦