Sheila Ashdown

Sheila Ashdown

房地产业者®
CENTURY 21 Fusion
 • 306-281-3410 ext CelPhone
 • 306-281-3410 ext CelPhone
 • 306-281-3410 ext CelPhone
 • 306-653-8222
 • 306-242-5503
与我联络

社区参与

语言

 • 英语
 • 菲律宾语

欢迎来到我的网站

作为21世纪®的房地产专业人士,我会充分利用我在房地产市场的专业知识,结合当今最具盛名的21世纪地产公司的实力,鼎立为您提供最优质的服务。

请让我来帮助您找到您的梦想家园吧 -- 在您最理想的区域,以最适合您的价格。您若有物业需要出售,我也会利用我的专业能力,帮助您以最好的价格尽快售出。

我期待着为您效力的机会!

个人简介

专业背景

CENTURY 21® 奖项

 • 2017 - Masters Emerald
 • 2016 - Masters Emerald
 • 2015 - CENTURION® Producer
 • 2014 - CENTURION® Producer
 • 2013 - CENTURION® Producer
 • 2012 - Masters Silver

专业兴趣

学历

用户自定义2

个人兴趣

专长

用户自定义1