Stephen Hall

Stephen Hall

房地产业者®
CENTURY 21 Seller's Choice Inc.
 • 709-682-2502
 • 709-579-0021
 • 709-579-0021
 • 709-579-7600
 • 38 Duffy Place
  St. John's, NL A1B 4M5
与我联络

语言

 • 英语

欢迎来到我的网站

作为21世纪®的房地产专业人士,我会充分利用我在房地产市场的专业知识,结合当今最具盛名的21世纪地产公司的实力,鼎立为您提供最优质的服务。

请让我来帮助您找到您的梦想家园吧 -- 在您最理想的区域,以最适合您的价格。您若有物业需要出售,我也会利用我的专业能力,帮助您以最好的价格尽快售出。

我期待着为您效力的机会!

专业背景

用户自定义2

学历

CENTURY 21® 奖项

 • 2017 - Masters Silver
 • 2016 - Masters Silver
 • 2015 - Masters Ruby
 • 2014 - Masters Ruby
 • 2013 - Masters Silver
 • 2012 - Masters Ruby
 • 2011 - Masters Ruby
 • 2010 - Masters Silver
 • 2009 - Masters Emerald
 • 2008 - Masters Ruby
 • 2007 - Masters Ruby
 • 2006 - Masters Silver
 • 2005 - Masters Ruby
 • 2004 - Masters Ruby
 • 2003 - Masters Silver
 • 2002 - Masters Silver

课程

 • CREATE 21 Canada
当雇用我的房地产买卖服务时,敬请垂询您如何能够获得航空里程累积计划 (AIR MILES®) 的奖励里程。

用户自定义1

个人兴趣